Social media manager

Jemi në kërkim të një individi të talentuar në pozicionin "Social media manager". Ofrojmë zhvillim të lartë profesional në një ambient miqësor.

Detyrat

 • Planifikimi dhe implementimi i strategjisë për rrjetet sociale, në përputhje me qëllimet e biznesit
 • Sigurimi që prezenca në rrjetet sociale përputhet me brand-in
 • Krijimi i llogarive dhe faqeve në rrjetet sociale, dhe konfigurimi i opsioneve të tyre në përputhje me strategjinë
 • Krijimi i teksteve dhe grafikave për përdorim në rrjetet sociale
 • Manaxhimi i komenteve dhe mesazheve
 • Manaxhimi i fushatave të promovuara me pagesë
 • Mbikqyrja e performancës dhe raportimi i ecurisë
 • Përditësimi i llogarive sipas ndryshimeve të fundit, trend-eve dhe praktikave më të mira

Kërkesa teknike

 • Anglishte e rrjedhshme
 • Gramatikë dhe drejtshkrim pa gabime në shqip dhe anglisht
 • Aftësi të mira në copywriting
 • Njohuri të koncepteve të komunikimit
 • Njohuri të koncepteve të marketingut
 • Njohuri të koncepteve të brandimit
 • Përvojë në fushën e teknologjisë dhe kuptim i mirë i Web-it

Aftësi personale

 • Rrjedhshmëri në komunikimin me shkrim dhe verbal
 • Vëmendje ndaj hollësive

Orari i punës: 08:30 - 17:00, E hënë - E premte

Apliko tani!