ProHost

ProHost ofron zgjidhje hostimi dhe infrastrukturë plotësisht të manaxhuara, për biznese të vogla dhe të mesme. I ofron bizneseve ndihmë të specializuar dhe profesionale, për nevojat e tyre të hostimit.

Funksionalitete

Responsive UI

Struktura dhe pamja e faqes web përshtatet me çdo pajisje dhe madhësi ekrani.

Zgjedhje e monedhës

Përdoruesit mund të zgjedhin monedhën në të cilën duan të bëjnë blerjen e tyre. Të gjithë çmimet e shërbimeve shfaqen në monedhën e zgjedhur nga përdoruesi. Kursi i këmbimit të monedhave përditësohen çdo ditë, sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë.