Nonprofits Source

NonProfits Source është një agjenci marketingu dixhital në SHBA. Ata ndihmojnë organizata jofitimprurëse të rrisin praninë e tyre online me anë të strategjive të marketingut që krijojnë. Disa nga shërbimet e tyre përfshijnë SEO, Google Ad Grants Management, dizajn i faqeve etj.

Foto të faqes kryesore të Nonprofits Source

Funksionalitete

Funksionalitet kërkimi

Formë kontakti

Blog

Responsive UI

Struktura dhe pamja e faqes web përshtatet me çdo pajisje dhe madhësi ekrani.

Faqja kryesore e website të Nonprofits Source përshtatet me çdo pajisje dhe madhësi ekrani.

Funksionalitet kërkimi

Funksion kërkimi i cili i mundëson përdoruesve të gjejnë artikullin që kërkojnë, pa patur nevojë të navigojnë në të gjithë faqen.

Shembull i kërkimit brenda faqes
Foto të faqes kryesore Foto të faqes së punësimit Shembull seksioneve të Nonprofits Source Foto të faqes së informacionit Foto të faqes me pyetje dhe përgjigje të Nonprofits Source