Faqja kryesore e H2H Solutions në desktop Faqja kryesore e H2H Solutions në tablet Faqja kryesore e H2H Solutions në telefon

H2H Solutions është një kompani që ofron konsulencë dhe ekspertizë inxhinierike apo arkitekturore në Shqipëri. Bashkëpunon me ‘Bankën e Shqipërisë’ dhe angazhohet me projekte hidrocetralesh.

  • Klienti:H2H Solutions
  • Website:h2h.al
  • Industria:Inxhinieri
  • Shërbimi:Website
  • Shteti:Shqipëri
Faqja e një projekti H2H Solutions Faqja e qëllimit H2H Solutions Faqja e karrierës H2H Solutions