Internship në web development

Nisni karrierën tuaj në fushën e web development, si intern pranë Ketri Web! Në fund të internship-it ofrojmë mundësi punësimi.

Detyrat

 • Përvetësimi i materialeve të dhëna për t'u mësuar
 • Zhvillimi i një projekti individual custom

Njohuri të domosdoshme teknike

 • Njohuri bazë në HTML dhe CSS
 • Njohuri bazë në PHP dhe SQL
 • Njohuri bazë në JavaScript
 • Njohuri bazë në programe dizajni si Adobe Photoshop, Illustrator, XD
 • Njohuri të përgjithshme kompjuterike

Aftësi personale të domosdoshme

 • Anglishte e rrjedhshme
 • Vëmendje ndaj hollësive
 • Orientim drejt cilësisë
 • Vetëpërmirësim i vazhdueshëm profesional

Përfitime

 • Zhvillim profesional
 • Angazhim në projekte reale
 • Ambient miqësor
 • Mundësi punësimi

Kohëzgjatja: 3-6 muaj, në bazë vlerësimi

Orari i punës: 08:30 - 17:00, E hënë - E premte

Apliko tani!