Graphic designer

Jemi në kërkim të një individi të talentuar në pozicionin "Graphic designer". Kandidatët duhet të kenë të paktën 3 vite eksperiencë pune në këtë profil.

Detyrat

 • Krijimi i materialeve për rrjete sociale
 • Krijimi i skicave prototipe (wireframing) dhe ndërfaqeve (UI)
 • Krijimi i aseteve të brand-it
 • Krijimi i materialeve promovuese
 • Krijimi i video-ve

Njohuri të domosdoshme teknike

 • Koncepte teorike të dizajnit dhe marketing-ut
 • Aftësi të mira në përdorimin e Illustrator, Photoshop dhe InDesign
 • Eksperiencë në dizajn ndërfaqesh, editim fotografish, manipulim vektorësh, dizajn logosh/ikonash, tipografi, etj.

Aftësi të dëshirueshme

 • UX design
 • HTML, CSS

Aftësi personale të domosdoshme

 • Krijimtari
 • Vëmendje ndaj hollësive
 • Vetëpërmirësim i vazhdueshëm profesional
 • Anglishte e rrjedhshme
 • Rrjedhshmëri në ndërveprim verbal dhe me shkrim

Përfitime

 • Zhvillim profesional
 • Ambient miqësor
Apliko tani!