Internship në digital marketing

Nisni karrierën tuaj në fushën e digital marketing, si intern pranë Ketri Web! Në fund të internship-it ofrojmë mundësi punësimi.

Detyrat

 • Krijimi i përmbajtjes së faqeve
 • Postimi në rrjetet sociale
 • Manaxhimi i fushatave email/newsletter
 • Përmirësimi i SEO
 • Mbikqyrja e performancës dhe raportimi i ecurisë

Njohuri të domosdoshme teknike

 • Njohuri të mira të koncepteve të marketingut
 • Njohuri bazë në HTML

Aftësi personale të domosdoshme

 • Anglishte e rrjedhshme
 • Rrjedhshmëri në komunikimin me shkrim dhe verbal
 • Vëmendje ndaj hollësive
 • Vetëpërmirësim i vazhdueshëm profesional

Përfitime

 • Zhvillim profesional
 • Angazhim në projekte reale
 • Ambient miqësor
 • Mundësi punësimi

Kohëzgjatja: 2-4 muaj, në bazë vlerësimi

Orari i punës: 08:30 - 17:00, E hënë - E premte

Apliko tani!