Digital marketer

Jemi në kërkim të një individi të talentuar në pozicionin "Digital marketer". Kandidatët duhet të kenë të paktën 3 vite eksperiencë pune në fushën e marketing-ut dixhital.

Detyrat

 • Hartimi i strategjive të marketingut
 • Content/copy writing
 • Optimizimi i website-ve për SEO
 • Mirëmbajtja e rrjeteve sociale
 • Manaxhimi i online advertising
 • Krijimi dhe dërgimi i newsletter-ave
 • Matja dhe raportimi i performancës së fushatave
 • Ndjekja e tendencave të reja të fushës

Njohuri të domosdoshme teknike

 • Njohuri të mira të koncepteve të marketingut
 • Njohuri bazë në HTML

Aftësi personale të domosdoshme

 • Anglishte e rrjedhshme
 • Rrjedhshmëri në komunikimin me shkrim dhe verbal
 • Vëmendje ndaj hollësive
 • Vetëpërmirësim i vazhdueshëm profesional

Përfitime

 • Zhvillim profesional
 • Ambient miqësor
Apliko tani!