Senior graphic designer

Kërkojmë një graphic designer të talentuar për t'iu bashkuar ekipit tonë! Kandidati ideal ka një interes aktiv për dizajnin, komunikimin dhe artet, minimumi 5 vjet përvojë pune në këtë fushë dhe një portofol gjithëpërfshirës që shfaq estetikën e tij personale të dizajnit. Përveç kësaj, ai ose ajo përmbush të gjitha pikat e mëposhtme në lidhje me:

Detyrat

 • I përmbahet identitetit dhe udhëzimeve të brand-it
 • Koncepton dhe krijon një gamë të gjerë materialesh grafike si postime për rrjetet sociale, infografikë, prezantime, raporte, katalogë, broshura, etj.
 • Zhvillon përmbajtje multimediale si video prezantuese për përdorim në rrjetet sociale apo në web
 • Prodhon grafika që komunikojnë ide, janë tërheqëse vizualisht dhe me ndikim emocional
 • Krijon grafika të cilat paraqesin ide komplekse në një mënyrë të lehtë për t'u lexuar dhe kuptuar
 • Zgjedh layout-in, imazhet, tipografinë dhe ngjyrat për materialet e komunikimit
 • Kryen retouching dhe editim të imazheve
 • Siguron që të gjitha materialet e dorëzuara të komunikojnë mesazhin e saktë dhe të paraqesin informacionin e saktë
 • Sigurohet që materialet e dorëzuara të jenë të sakta dhe të ofruara në formatin dhe madhësinë e duhur
 • Sigurohet që tekstet jenë të sakta dhe pa gabime drejtshkrimore
 • Teston grafikat në paisje të ndryshme
 • Siguron që projektet të përfundojnë me cilësi të lartë dhe brenda afateve kohore

Kërkesa teknike

 • Është përdorues i avancuar i Adobe Illustrator, PhotoShop dhe InDesign
 • Ka sy për përbërjen vizuale, estetikën dhe detajet
 • Ka kuptim të mirë të brandimit, marketingut dhe reklamës
 • Ka njohuri të thella rreth teorisë së dizajnit, veçanërisht në lidhje me kompozimin, tipografinë dhe teorinë e ngjyrave

Aftësi personale

 • Është entuziast dhe i apasionuar pas dizajnit
 • Ka dhunti krijuese dhe ide origjinale
 • Mund të vendosë drejtim krijues dhe udhëzime rreth brand-it
 • Ka aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe mund të artikulojë qartë idetë, dizajnet dhe sugjerimet e tija me fjalë dhe me shkrim
 • Është në dijeni dhe kupton tendencat e reja në fushën e dizajnit dixhital, dhe rolin e tyre në një mjedis komercial
 • Flet rrjedhshëm gjuhën angleze
 • Mund të manaxhojë punën e vet dhe t'i përmbahet afatet kohore

Aftësi plotësuese

 • Understands and can contribute to UI/UX design
 • Can draw by hand
 • Has familiarity with HTML and CSS
 • Has general computer and Internet literacy

Orari i punës: 08:30 - 17:30, E hënë - E premte

Apliko tani!