Aplikoni për pozicionin "Senior MERN stack developer"

Bashkangjisni CV
Drag and drop dokumentet këtu ose Maksimumi 20MB
Bashkangjisni portfolio-n
Drag and drop dokumentet këtu ose Maksimumi 20MB
Duhanpirës
Arkitektura 'microservices'