Aplikoni për pozicionin "Senior front-end developer"

Bashkangjisni CV, letër motivimi, portfolio, etj.
Drag and drop dokumentet këtu ose 5MB max file size
Duhanpirës
Cila është më e rëndësishme?