Aplikoni për pozicionin "QA automation engineer (JavaScript)"

Bashkangjisni CV
Drag and drop dokumentet këtu ose Maksimumi 20MB
Bashkangjisni portfolio-n
Drag and drop dokumentet këtu ose Maksimumi 20MB
Duhanpirës
Kam eksperiencë pune me:
Interesohem edhe për internship