Aplikoni për pozicionin "Junior full-stack developer"

Bashkangjisni CV
Drag and drop dokumentet këtu ose Maksimumi 20MB
Bashkangjisni portfolio-n
Drag and drop dokumentet këtu ose Maksimumi 20MB
Duhanpirës
Kam eksperiencë pune me:
Me cilat nga këto keni punuar në CSS?
Interesohem edhe për internship