Aplikoni për pozicionin "Junior full-stack developer"

Duhanpirës
Cila është më e rëndësishme?
Nga anoni?
Kam eksperiencë pune me:
Me cilat nga këto keni punuar në CSS?
Me se ju pëlqen të punoni?
Me se ju pëlqen të punoni?