Idea Audit

Idea Audit AL ofron një gamë të gjerë shërbimesh si Auditimi Ligjor i Pasqyrave Financiare, kontabiliteti, administrimi i taksave, këshillimi financiar, si dhe trajnime në këto fusha. I ofrojnë klientëve rezultate konkrete të cilat rrisin efektivitetin financiar të bizneseve të tyre.

Faqja kryesore e website të Idea Audit

Funksionalitete

Funksionalitet kërkimi

Formë kontakti

Blog

Responsive UI

Struktura dhe pamja e faqes web përshtatet me çdo pajisje dhe madhësi ekrani.

Foto e faqes në pajisje të madhësive të ndryshme

Sistem manaxhimi blog

Administratori mund të postojë artikuj në blog, të kategorizuar sipas temave të tyre, dhe t'i shtojë "tags", të cilat ndihmojnë në organizimin e blogut dhe ia lehtësojnë lexuesve kërkimin e artikujve.

Shembull i një blogu tek faqja e Idea Audit
Foto të faqes nga mobile Foto të faqes nga mobile Foto të faqes nga mobile Foto të faqes nga mobile Foto të faqes nga mobile