Crewin

Crewin është një platformë punësimi në industrinë e Superyacht-eve, e cila lidh rekrutuesit me ekuipazhin. Crewin është një sistem i lehtë për t’u përdorur, i cili mundëson një proçes punësimi më efikas në këtë industri.

Faqja kryesore e website të Crewin

Funksionalitete

Subscriptions

Admin & user panel

Sistem njoftimesh

Sistem mesazhesh

Funksionalitet kërkimi

Resume template

Aplikime për punë

Responsive UI

Struktura dhe pamja e faqes web përshtatet me çdo pajisje dhe madhësi ekrani.

Foto e faqes në pajisje të madhësive të ndryshme

Sistem mesazhesh

Kemi krijuar një sistem komunikimi i cili i mundëson rekrutuesit dhe aplikantëve të këmbejnë mesazhe me njëri tjetrin në kohë reale. Sistemi lejon gjithashtu të bashkangjiten dokumente dhe foto gjatë komunikimit. Përdoruesit marrin njoftim brënda platformës në momentin që u vjen një mesazh i ri.

Komunikimi me mesazhe mes përdoruesve

Subscriptions

Përdoruesit paguajnë një tarifë mujore ose vjetore për të përdorur të gjitha funksionalitetet e platformës. Subscription rinovohet automatikisht pas periudhës kohore të përcaktuar. Në momentin që përdoruesi tarifohet sërish, ai njoftohet me një email. Përdoruesi mund ta anullojë “subscription” atëherë kur dëshiron. Në këtë rast, mund të përdorin shërbimin deri në momentin për të cilin kanë paguar, duke mos u rinovuar përsëri në mbarim të planit.

Shembull i një “subscription”

Aplikime për punë

Rekrutuesit publikojnë pozicionet e lira të punes. Më pas punonjësit e ekuipazhit mund të aplikojnë në pozicionet që dëshirojnë dhe të ndjekin statusin e aplikimit në dashboard-in e tyre.

Punë e listuar Forma e aplikimit për një punë Lista e aplikimeve të bëra
Foto të faqes kryesore Foto të faqes e një pune Foto të faqes së kërkimit Foto të faqes së aplikimeve Foto të faqes së aplikimeve